เหตุผลที่ควรให้เด็กเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

การให้เด็กได้เล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ดี และการเล่นของเล่นนอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนุกในการเล่นแล้ว ยังทำให้เด็กได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย นั่นก็คือพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านที่สมบูรณ์ ซึ่งของเล่นที่จะทำให้เกิดประโยชน์เช่นนี้ก็คือ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่จะแบ่งออกเป็นหลายประเภท 

ฉะนั้นขั้นแรกเราจะมาดูความสำคัญของของเล่นประเภทนี้กันก่อนว่ามีความสำคัญอย่างไร เพราะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังมองข้ามของเล่นประเภทนี้อยู่ แล้วใช้ของเล่นที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก 

ทำไมต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ 

สำหรับเหตุผลที่ต้องเลือกเป็นของเล่นประเภทนี้ก็เพราะว่า ของเล่นเสริมพัฒนาการได้รับการวิจัยออกมาแล้ว ว่ามีส่วนช่วยในการเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าสามารถใช้ได้จริง ส่วนของเล่นธรรมดาจะมีประโยชน์เหมือนกัน แต่ได้แค่ความสนุกสนานเท่านั้น หากจะเอาประโยชน์ในการเสริมพัฒนาการของเด็กจริงๆ ต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าของเล่นเสริมพัฒนาการจะมีประโยชน์ให้กับเด็กได้ แต่ใช้ว่าจะใช้ของเล่นอันไหนก็ได้ เนื่องจาอกของเล่นประเภทนี้มีหลายอย่าง พ่อแม่จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็ก และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาด้วย ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าการเลือกของเล่นประเภทนี้ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากของเล่น 

เลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ต้องดูอะไรบ้าง 

1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ขั้นแรกที่พ่อแม่ต้องรู้ในการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ก็คือต้องการจะเสริมสร้างพัฒนาการในด้านใดของเด็กบ้าง เพื่อที่จะได้กำหนดของเล่นได้ถูกต้อง ว่าของเล่นประเภทไหน จึงจะเหมาะกับการเสริมพัฒนาการในด้านนั้น 

2.ประโยชน์ของของเล่น 

เมื่อรู้ววัตถุประสงค์แล้ว สิ่งที่ควรดูต่อมาก็คือเรื่องของของเล่นแต่ละอย่างว่าต่างกันอย่าง อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นว่าแม้จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเหมือนกัน แต่ประโยชน์ไม่เหมือนกัน วิธีการดูก็คือดูจากของเล่นว่าเล่นอย่างไร จะมีผลอย่างไรกับเด็กบ้าง 

3.เลือกตามความชอบของเด็ก 

การดูว่าเด็กชอบอะไร อาจจะไม่จำเป็นต้องถามก็ได้ เพียงแค่สังเกตว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ และก็เลือกของเล่นประเภทที่ตรงกับความชอบของเด็กมา เมื่อเด็กได้รับการส่งเสริมสิ่งที่ตัวเองชอบ ก็จะทำให้เด็กมีความสามารถในด้านนั้นที่มากขึ้น เช่น เด็กที่ชอบวาดรูปก็จะวาดเก่งขึ้น เป็นต้น 

แนะนำเพิ่มเติม 

สำหรับพ่อแม่ท่านใดที่เลือกไม่เป็นว่าของเล่นอันไหนจะเหมาะที่สุด แนะนำว่าให้ท่านดูรีวิวของเล่นในอินเตอร์เน็ตก่อน เพื่อเป็นตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจ และได้รู้ข้อดีข้อเสียของของเล่นแต่ละอย่างด้วย เพื่อที่จะนำมาใช้ตัดสินใจได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

เห็นว่า ของเล่นเสริมพัฒนาการ มีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของเด็กมากจริงๆ ดังนั้นพ่อแม่ท่านใดที่มีลูก แนะนำว่าควรหาของเล่นประเภทนี้มาให้ลูกได้เล่นตั้งแต่วันนี้เลยจะดีที่สุด จะดีกว่ารอเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอด้วย