Day: November 25, 2020

เหตุผลที่ควรให้เด็กเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเหตุผลที่ควรให้เด็กเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

การให้เด็กได้เล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ดี และการเล่นของเล่นนอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนุกในการเล่นแล้ว ยังทำให้เด็กได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย นั่นก็คือพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านที่สมบูรณ์ ซึ่งของเล่นที่จะทำให้เกิดประโยชน์เช่นนี้ก็คือ ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่จะแบ่งออกเป็นหลายประเภท  ฉะนั้นขั้นแรกเราจะมาดูความสำคัญของของเล่นประเภทนี้กันก่อนว่ามีความสำคัญอย่างไร เพราะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังมองข้ามของเล่นประเภทนี้อยู่ แล้วใช้ของเล่นที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก  ทำไมต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ  สำหรับเหตุผลที่ต้องเลือกเป็นของเล่นประเภทนี้ก็เพราะว่า ของเล่นเสริมพัฒนาการได้รับการวิจัยออกมาแล้ว ว่ามีส่วนช่วยในการเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าสามารถใช้ได้จริง ส่วนของเล่นธรรมดาจะมีประโยชน์เหมือนกัน แต่ได้แค่ความสนุกสนานเท่านั้น หากจะเอาประโยชน์ในการเสริมพัฒนาการของเด็กจริงๆ ต้องเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเท่านั้น  อย่างไรก็ตามแม้ว่าของเล่นเสริมพัฒนาการจะมีประโยชน์ให้กับเด็กได้ แต่ใช้ว่าจะใช้ของเล่นอันไหนก็ได้ เนื่องจาอกของเล่นประเภทนี้มีหลายอย่าง พ่อแม่จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับเด็ก และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาด้วย ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าการเลือกของเล่นประเภทนี้ ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากของเล่น  เลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ต้องดูอะไรบ้าง  1.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ขั้นแรกที่พ่อแม่ต้องรู้ในการเลือก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ก็คือต้องการจะเสริมสร้างพัฒนาการในด้านใดของเด็กบ้าง